Regeneratieve landbouw- wat is het?

8 oktober 2022
634
regeneratieve landbouw

Steeds meer boeren in de VS kiezen voor regeneratieve landbouwmethoden. Zo is het areaal bodembedekking de afgelopen jaren enorm toegenomen. Sommige staten moedigen bodemmaatregelen aan. Ook bedrijven als General Mills en Danone zetten stappen.

Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. De methode richt zich primair op het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Praktijken die onder deze vorm van landbouw vallen, zijn onder meer geen of minder grondbewerking, gebruik van bodembedekkers, vruchtwisseling en het gebruik van compost in plaats van kunstmest.

De National Farmers Union (NFU) omschrijft deze vorm van landbouw als volgt: regenerative agriculture is a system of farming and ranching principles and practices that increases biodiversity, enriches the soil, purifies watersheds, and all while increasing in-farm fertility, which may help producers save money by reducing input expenses.

Voor veel homesteaders en moestuinieders met dieren is deze vorm al zeker bekend. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kippen op je moestuin.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is landbouw met een positieve impact op het milieu. Het heeft vier basisprincipes:

 • Bodemverstoring minimaliseren
 • Gebruik zo min mogelijk chemicaliën.
 • Maximaliseer de biodiversiteit door veel verschillende gewassen op één stuk land te verbouwen.
 • Bedek de grond zo lang mogelijk met gewassen om een ​​voedselrijke grond te krijgen.

Het idee is om op een stuk land een gesloten systeem te creëren en de natuur zijn gang te laten gaan. Met andere woorden: planten versterken andere planten, inclusief gezond bodemleven

regenerative agriculture

Betere economische resultaten

Er is steeds meer aandacht voor regeneratieve landbouw onder boeren. Dat komt omdat de boeren hun boerderijbedrijf graag willen doorgeven aan de volgende generatie. Maar dan moet het ook mogelijk zijn en de grond niet uitgeput zijn.

Lees ook:  Allium ampeloprasum – Oerprei/Doorlevende prei/Olifantenknoflook

Door het gebruik van regeneratieve landbouw, zorgt dit voor betere resultaten. De bodem is gezond en voedsel groeit een stuk beter met hogere kwaliteit. Het product dat je verkoopt wordt dus een stuk beter en dit levert ook meer op. Maar ook door de weerbaarheid van de planten is het zo dat je minder plagen en ziektes krijgt in je gewas. En hierdoor hoef je geen gif te gebruiken, dat heeft weer een positieve impact op het water. De productiekosten verlagen dus.

Hoe werkt regeneratieve landbouw?

Er zijn verschillende soorten mogelijkheden wat betreft regeneratieve landbouw. In de opsomming zie je de meest voorkomende regeneratieve landbouwmethodes:

 • Gewasbedekking: bij deze methode, plant je het hele jaar door op een stuk land. Zo komt het niet braak te liggen en voorkom je bodemerosie. Je moet hier wel andere planten neerzetten
 • Gewasrotatie: Werk met verschillende soorten planten die je aan een volgens plant. Dit principe komt ook deels neer op gewasbedekking. Maar ook omdat planten die elkaar goed opvolgen op andere voedingsstoffen werken
 • Gecontroleerde begrazing: Deze methode passen wij, maar vele andere ook graag toe. Door gebruik te maken van het grazen van bijvoorbeeld kippen, schapen en koeien, bevorder je de natuurlijke plantgroei. Zo laten de dieren voedingsstoffen achter en onderhouden zij het stukje land. Dit kan ook goed gecombineerd worden met andere methodes.
 • Minimaal ploegen: Door zo min mogelijk met machines het land te bewerken, blijft het organische stofgehalte in de bodem hoger en ontstaat er een rijker bodemleven. Hierdoor hoef je minder te bemesten
 • Permacultuur: Bij permacultuur boots je een systeem na dat meerderjarige gewassen bevat en een natuurlijk ecosysteem vormt. Zo houd dit stukje natuur zichzelf in stand. Door de juiste bomen te planten krijg je schaduw en bescherming, door kleine plantjes houd je de bodem bedekt enz. Dit vergt weinig onderhoud, maar de opstart hiervan is erg intensief.
Lees ook:  DIY - zelf zeep maken - in 11 simpele stappen + filmpje!
regeneratieve landbouw

De voordelen van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw heeft tal van voordelen. Je verliest niet alleen de vruchtbaarheid van de grond, maar er zijn er nog meer! We hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

 • Je grond blijft vruchtbaarder en heeft een gezonder bodemleven. Dat komt o.a. door het minderploegen, de betere werking planten en dieren
 • Je vermindert je CO2-uitstoot. Door regeneratieve landbouw vergroot je het vermogen van de bodem om koolstof op te nemen
 • Je bespaart op ploegen, bemesten, bestrijdingsmiddelen en meer. De kosten van regeneratieve landbouw zijn een stuk goedkoper.
 • Regeneratieve landbouw doet niets aan je output, de totale opbrengsten zijn identiek aan die conventionele landbouwmethode
 • Je investeert in de toekomst en bent economisch veiliger. Je bodem is minder uitgeput en er zijn minder risico’s op ziektes en plagen. Zo ben je dus voorzien van een stabieler inkomen
 • De groenten en fruit uit jouw regeneratieve landbouw bevatten veel meer voedingstoffen, je kunt de producten dus exclusiever verkopen.

Waarom wordt er nog niet maximaal gebruik gemaakt van regeneratieve landbouw?

Het is misschien raar na het lezen van dit artikel, maar regeneratieve landbouw komt nog weinig voor. Wel gek, als je je bedenkt dat het goed is voor de natuur, het voedzamer is en je een stabielere basis hebt met betere winstmarges. Maar waarom komt het zo weinig voor?

Een van de redenen waarom het minder voorkomt is een stukje onduidelijkheid voor boeren. Is het wel echt zo rendabel als men zegt? Daarnaast is het ook nog eens lastig omschakelen. Je wordt niet van de ene op de andere dag een boerderij dat volledig regeneratief is. Dit vergt veel tijd en investering. Maar dit is op de lange termijn natuurlijk wel veel rendabeler.

Lees ook:  Moestuinkalender: Moestuin in juli

Lees het boek over regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw bij jou thuis

Regeneratieve landbouw kan je ook in het klein doen. Wij proberen dit principe ook zo veel mogelijk toe te passen. Daarnaast komt het veel overeen met permacultuur. Zo doen wij het volgende:

 • We werken met vaste kweekbedden in de moestuin die we rouleren qua gewas, maar aangevuld worden met compost. Zo ontstaat er een goed bodemleven.
 • De kippen bewerken het land en verplaatsen we. Zij scharrelen en laten goede mest achter.
 • Compost gaat naar de kippen, deze eten het en verwerken het tot nieuwe compost dat goed werkt in de moestuin.
 • We maken gebruik van combinatieteelt, om ziektes te voorkomen en de kracht van planten te combineren
 • We plaatsen vaste planten en bouwen zo aan een grond die beter omgaat met voedingsstoffen, maar ook het water veel beter weet vast te houden.
© Doepserleven - 2024